Evropská unie poskytuje možnost financování širokému spektru projektů různých odvětví. Advanced Design Solution s.r.o. se zúčastnilo několika těchto projektů a části jejího zařízení jsou z těchto fondů financovány.

Společnost Advanced Design Solution s.r.o. se zapojila do projektu Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti ADS, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu bude proškoleno 65 zaměstnanců firmy v jazykových, odborných IT, specializovaných IT, účetních, ekonomických, technických a jiných odborných kurzech.

Společnost se zapojila do projektu Výzkum a vývoj nízkoprofilové nezávisle zavěšené nápravy pro vysoce mobilní vojenská vozidla, spolufinancovaného Evropskou unií z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na snižování celkové výšky terénních vojenských vozidel a zvyšování bezpečnosti jízdy v těchto vozidlech při současném zajištění vysoké pevnosti podvozku. Cílem tohoto projektu je vyvinutí funkčních prototypů nové řady nízkoprofilových volně zavěšených náprav.

Společnost se zapojila do projektu Marketingová podpora mezinárodní konkurenceschopnosti Advanced Design Solution s.r.o. v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschpnost. Náplní tohoto projektu je účast společnosti na světových veletrzích obranné a bezpečnostní techniky.
EU projekt
EU projekt 2
EU projekt 3
Czech
Česky | English
English
Logo